Karitatīvā sociālā darba studiju programmas novērtējums

24. aprīlī Kristīgajā Akadēmijā viesojās ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu kvalitātes paaugstināšana” starptautiskā ekspertu grupa. Lai gan studiju programma „Karitatīvais sociālais darbs” 2011. gadā saņēma akreditāciju uz 6 gadiem, mūsu augstskola piekrita iekļauties virziena „Sociālais darbs” kvalitātes salīdzinošā starpaugstskolu izvērtējumā. Eksperti programmu „Karitatīvais sociālais darbs” novērtēja kā ļoti labu.

Studiju virziena vērtēšanā piedalījās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vad. A.Barča, Rīgas Sociālā dienesta direktors E. Alksnis, Rīgas Domes Labklājības departamenta sociālās pārvaldes priekšnieks M. Moors, Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu departamenta direktors V. Gūtmanis.