Akreditācija

Studiju virziens “Teoloģija” akreditēts uz 6 gadiem

2013. gada 22. maijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas sēdē uz maksimālo periodu – 6 gadiem (līdz 2019. gadam) atkārtoti akreditēja studiju virzienu “Teoloģija” Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Šajā studiju virzienā ietilpst divas akadēmiskās studiju programmas: humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā un reliģiju zinātnē un humanitāro zinātņu maģistrs teoloģijā un reliģiju zinātnē.

Studiju virziens „Mākslas” akreditēts uz 6 gadiem

2013. gada 3. jūlijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas sēdē uz maksimālo periodu – 6 gadiem (līdz 2019. gadam) atkārtoti tika akreditēts Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju virziens „Mākslas”. Šajā studiju virzienā ietilpst divas akadēmiskās studiju programmas: humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās un humanitāro zinātņu maģistrs mākslās.

Studiju virziens „Sociālā labklājība” akreditēts uz 6 gadiem

2013. gada 3. jūlijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas sēdē uz maksimālo periodu – 6 gadiem (līdz 2019. gadam) atkārtoti tika akreditēts Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju virziens „Sociālā labklājība”. Šajā studiju virzienā ietilpst četras studiju programmas.

Studiju virziena “Māksla” akreditēšana LKrA

5. jūnijā Latvijas Kristīgā akadēmija saņēma studiju virziena „Māksla” akreditāciju uz 6 gadiem. Virzienā iesaistītas divas studiju programmas: akadēmiskā bakalaura studiju programma „Bībeles māksla (altārgelzniecība, sakrālā grafika, ikonu glezniecība)” un akadēmiskā maģistra studiju programma „Bībeles māksla”. Abas programmas novērtētas kā „augstas kvalitātes un ilgtspējīgas”.

Senāta sēde 7. novembrī

LKrA mācībspēku Senāta sēdē tika apspriests IZM publiskotais augstskolu studiju programmu alternatīvā novērtējuma saraksts. Kā esam iepriekš informējuši, mūsu augstskola nesen veiktās virzienu akreditācijas ekspertu novērtējumā saņēma teicamu novērtējumu teoloģijā, karitatīvajā sociālajā darbā un mākslā. Arī alternatīvais vērtējums ierindo mūsu augstskolu augstākajā kategorijā. Senāta sēdē tika apspriesti zinātniskā darba virzieni augstskolā, plānotie izdevumi, kā arī […]

Par virzienu akreditācijas rezultātiem – aktuāli!

Augstākās Izglītības Padome publicējusi ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros sagatavotos ekspertu vērtējumus Latvijas augstskolu studiju programmām un to sadalījusi 3 grupās: I grupa – programmas, kas ir kvalitatīvas (ilgtspējīgas); II grupa – programmas, kuru ilgstošai pastāvēšanai nepieciešami konkrēti uzlabojumi; III grupa – programmas, kuru pastāvēšanas lietderība ir faktoloģiski pamatojami apšaubāma. Ar „–” atzīmētas Projektā […]

Studiju virzienu akreditācijas noslēgums LKrA

Starptautisko ekspertu vērtējums par Latvijas Kristīgās Akadēmijas piedāvāto studiju programmu kvalitāti 2011. – 2012. akad. g. Eiropas Savienības projekta „Augstākās izglītības un studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes uzlabošanai” ietvaros: LKrA – viena no pašām labākajām Latvijas teoloģiskajām augstskolām! Studiju programmas „Karitatīvais sociālais darbs” pēc ekspertu viedokļa ir iedalīta pirmajā (augstākajā) grupā un ir uzskatāma […]

Akadēmiskās maģistra programmas Bībeles mākslā licencēšana

30. maijā Kristīgajai Akadēmijai izsniegta licence par tiesībām īstenot akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmu “Bībeles māksla”. Tā ir vienīgā programma, kurā varat iegūt šādu izglītību. Aicinām jaunos studentus!

Pateicība

Latvijas Kristīgās Akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane no sirds pateicas visiem absolventiem, studentiem un darba devēju pārstāvjiem, kas kuplā skaitā bija ieradušies uz karitatīvā sociālā darba virziena starptautisko novērtēšanu Akadēmijā. Jūsu uzstāšanās un klātbūtne ļoti palīdzēja starptautiskajiem ekspertiem saprast darbu, ko veic Akadēmija. Paldies par Jūsu ieguldījumu un devumu mūsu – un jūsu – augstskolas […]

Karitatīvā sociālā darba studiju programmas novērtējums

24. aprīlī Kristīgajā Akadēmijā viesojās ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu kvalitātes paaugstināšana” starptautiskā ekspertu grupa. Lai gan studiju programma „Karitatīvais sociālais darbs” 2011. gadā saņēma akreditāciju uz 6 gadiem, mūsu augstskola piekrita iekļauties virziena „Sociālais darbs” kvalitātes salīdzinošā starpaugstskolu izvērtējumā. Eksperti programmu „Karitatīvais sociālais darbs” novērtēja kā ļoti labu. Studiju virziena vērtēšanā piedalījās Saeimas […]