Par virzienu akreditācijas rezultātiem – aktuāli!

Augstākās Izglītības Padome publicējusi ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros sagatavotos ekspertu vērtējumus Latvijas augstskolu studiju programmām un to sadalījusi 3 grupās: I grupa – programmas, kas ir kvalitatīvas (ilgtspējīgas); II grupa – programmas, kuru ilgstošai pastāvēšanai nepieciešami konkrēti uzlabojumi; III grupa – programmas, kuru pastāvēšanas lietderība ir faktoloģiski pamatojami apšaubāma. Ar „–” atzīmētas Projektā nevērtētas programmas. Programmas ir sadalītas grupās atbilstoši vērtējumam, kas ietvēra četrus studiju programmu rādītājus: kvalitāte, resursi, ilgtspēja, sadarbība/pārklāšanās. Latvijas Kristīgās akadēmijas Karitatīvā sociālā darba programma, kā arī citas mūsu augstskolas studiju programmas ir novērtētas kā kvalitatīvas (ilgtspējīgas), iegūstot augstāko vērtējumu. Ar programmu vērtējumu varat iepazīties šeit

23. tematiskā studiju virzienu grupa SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA

Augstskola Studiju programmas Vērtējums
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 41763 Sociālās palīdzības organizators II
42762 Sociālais darbs II
Daugavpils medicīnas koledža 41762 Sociālā aprūpe I
41762 Sociālā rehabilitācija I
Daugavpils Universitāte 42762 Sociālais darbs
Kristīgās vadības koledža 41763 Sociālās palīdzības organizēšana I
Latvijas Kristīgā akadēmija 42762 Karitatīvais sociālais darbs I
Latvijas Universitāte 42762 Sociālais darbs I
48762 Sociālais darbs I
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža 41762 Sociālā rehabilitācija I
41762 Sociālā aprūpe I
Liepājas Universitāte 41763 Sociālās palīdzības organizators
41762 Sociālā rehabilitācija
41762 Sociālā aprūpe
42764 Sociālais darbinieks I
47762 Sociālais darbs I
Rēzeknes Augstskola 41762 Sociālā rehabilitācija I
Rīgas Stradiņa universitāte 42764 Sociālais darbinieks I
46762 Sociālais darbs I
SIA Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” 41762 Sociālā rehabilitācija
41762 Sociālā aprūpe
41763 Sociālās palīdzības organizēšana
42762 Sociālais darbs
44762 Sociālais darbs
46762 Sociālais darbs