Pateicība

Latvijas Kristīgās Akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane no sirds pateicas visiem absolventiem, studentiem un darba devēju pārstāvjiem, kas kuplā skaitā bija ieradušies uz karitatīvā sociālā darba virziena starptautisko novērtēšanu Akadēmijā. Jūsu uzstāšanās un klātbūtne ļoti palīdzēja starptautiskajiem ekspertiem saprast darbu, ko veic Akadēmija. Paldies par Jūsu ieguldījumu un devumu mūsu – un jūsu – augstskolas tālākajā attīstībā.

Starptautiskie eksperti studiju programmu novērtēja ļoti augstu.

Vēlreiz – paldies visiem, kas bijāt kopā ar mums!