Studiju virziens „Mākslas” akreditēts uz 6 gadiem

2013. gada 3. jūlijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas sēdē uz maksimālo periodu – 6 gadiem (līdz 2019. gadam) atkārtoti tika akreditēts Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju virziens „Mākslas”. Šajā studiju virzienā ietilpst  divas akadēmisko studiju programmas: humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās un humanitāro zinātņu maģistrs mākslās. Akadēmisko studiju programmas piedāvā specializāciju unikālos virzienos – ikonogrāfijā, altārglezniecībā un sakrālajā grafīkā.