Arhīvs : Augusts, 2013. gads

ONLINE MAĢISTRA STUDIJAS SPĀNIJĀ

Uzmanību, šī ir praktiska informācija tiem, kas vēlas iestāties online maģistra studijās “Kopienas sociālais likums un sociālais dialogs” General Information_en Spānijas augstskolā San Antonio of Murica Catholic University (UCAM). Reģistrācija līdz 2013. gada oktobrim. ES pilsoņiem mācību maksa ir 2800 EUR, to pilnībā sedz EZA (European Center for Workers’ Questions, DE). Mācību valoda – angļu. […]

LELBāL ARHIBĪSKAPS E.E.ROZĪTIS AR KUNDZI AKADĒMIJĀ

19. augustā LKrA viesojās LELBāL arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis ar kundzi Veru Volgemuti-Rozīti. 1996. gadā arhibīskaps E.E.Rozītis iesvētīja altāri tikko atjaunotajā Kristīgās akadēmijas ēkā – un šī svētība ir nesusi augstskolai daudz labu augļu.

KALIGRĀFIJAS MEISTARKLASE

No 1. oktobra līdz 1. novembrim mūsu augstskolā meistarklasi vadīs izcilais kaligrāfs Georgs Durtanovskis (Maķedonija). Meistarklases apmeklētājiem būs unikāla iespēja apgūt senos rakstības stilus: viduslaiku grieķu, glagoļicu, kirilicu, kā arī senos latīņu rakstības stilus. Aicinām pieteikties māksliniekus un visus interesentus pa tālr. 29 266 532 vai 677 533 60!

JAUNA GRĀMATA – SV. JĀNIS PAKĀPNIEKS “PAKĀPIENI UZ DEBESĪM”

Nākusi klajā jauna grāmata latviešu valodā – 7.gs. Sinaja tuksneša askēta sv. Jāņa Pakāpnieka “Pakāpieni uz debesīm” (krievu valodā “Лествица”). Tā ir kristīgās svēttapšanas rokasgrāmata ne tikai mūkiem. Latviskojums veikts, izmantojot grieķu oriģinālu, kā arī tulkojumus baznīcslāvu un angļu valodās. Grāmatai ir LPB Metropolīta Aleksandra priekšvārds; tulkojis G.Dišlers, redaktore D.Dolace. Tas ir izcils notikums mūsu […]

Studiju virziens “Teoloģija” akreditēts uz 6 gadiem

2013. gada 22. maijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas sēdē uz maksimālo periodu – 6 gadiem (līdz 2019. gadam) atkārtoti akreditēja studiju virzienu “Teoloģija” Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Šajā studiju virzienā ietilpst divas akadēmiskās studiju programmas: humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā un reliģiju zinātnē un humanitāro zinātņu maģistrs teoloģijā un reliģiju zinātnē.

Studiju virziens „Mākslas” akreditēts uz 6 gadiem

2013. gada 3. jūlijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas sēdē uz maksimālo periodu – 6 gadiem (līdz 2019. gadam) atkārtoti tika akreditēts Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju virziens „Mākslas”. Šajā studiju virzienā ietilpst divas akadēmiskās studiju programmas: humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās un humanitāro zinātņu maģistrs mākslās.