Senāta sēde 7. novembrī

LKrA mācībspēku Senāta sēdē tika apspriests IZM publiskotais augstskolu studiju programmu alternatīvā novērtējuma saraksts. Kā esam iepriekš informējuši, mūsu augstskola nesen veiktās virzienu akreditācijas ekspertu novērtējumā saņēma teicamu novērtējumu teoloģijā, karitatīvajā sociālajā darbā un mākslā. Arī alternatīvais vērtējums ierindo mūsu augstskolu augstākajā kategorijā. Senāta sēdē tika apspriesti zinātniskā darba virzieni augstskolā, plānotie izdevumi, kā arī apstiprinātas bakalaura un maģistra darbu tēmas.