Arhīvs : Novembris, 2012. gads

ERASMUS apbalvojums Kristīgajai akadēmijai

Latvijas Kristīgā Akadēmija ir ERASMUS Universitāšu hartas locekle kopš tās sākuma. 22. novembrī sakarā ar ERASMUS 25. gadadienu Valsts Izglītības Attīstības aģentūra pasniedza apbalvojumu LKrA, apbalvojot ar ERASMUS piemiņas balvu, un izteica pateicību par pozitīvu ieguldījumu ERASMUS studiju programmu un mobilitātes attīstīšanā. Tā ir liecība par mūsu augstskolas ieguldījumu kopējā Eiropas Boloņas procesa attīstībā.

Projektu koordinatoru konference Viļņā

13. novembrī Viļņā notika starptautisko apmaiņas projektu ERASMUS, NORDPLUS u.c. koordinatoru konference „Mobilitātes efektivitātes novērtēšana”. No LKrA tajā piedalījās rektore S.Gūtmane un G.Dišlers.

Senāta sēde 7. novembrī

LKrA mācībspēku Senāta sēdē tika apspriests IZM publiskotais augstskolu studiju programmu alternatīvā novērtējuma saraksts. Kā esam iepriekš informējuši, mūsu augstskola nesen veiktās virzienu akreditācijas ekspertu novērtējumā saņēma teicamu novērtējumu teoloģijā, karitatīvajā sociālajā darbā un mākslā. Arī alternatīvais vērtējums ierindo mūsu augstskolu augstākajā kategorijā. Senāta sēdē tika apspriesti zinātniskā darba virzieni augstskolā, plānotie izdevumi, kā arī […]

Mākslas nodaļas darbu skate

7.novembrī Akadēmijā notika Bībeles mākslas nodaļas studentu darbu skate. Tika vērtēts šajā semestrī līdz šim paveiktais, analizētas topošo diplomdarbu skices.