Ziemas uzņemšana!

ZIEMAS UZŅEMŠANA !

Aicinām studēt profesionālā BAKALAURA UN MAĢISTRA studiju programmā “KARITATĪVAIS SOCIĀLAIS DARBS”, “SUPERVĪZIJA”, “SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA”. Šo studiju programmu kā inovatīvu un konkurētspējīgu ir iegādājušās vairākas augstskolas Eiropā, bet Jūs to varat apgūt šeit Latvijā, Kristīgajā Akadēmijā pie tās zinātniskajiem autoriem. Studiju programma orientē uz INOVATĪVU sociālā darba formu nevis “nekatrā“ sociālā vidē, bet mūsdienu sociālo pārmaiņu laikā un riska sabiedrībā – tieši tā, kā mēs dzīvojam un turpināsim dzīvot. Akcents uz cilvēka izpratni no patristiskās un sinerģiskās antropoloģijas leņķa. Gandarīti būsiet tāpēc, ka pratīsiet EFEKTĪVI palīdzēt cilvēkiem! Antropoloģiska konsultēšana – tās ir zināšanas, kuras var apgūt vienīgi Akadēmijā. Dokumentu iesniegšana studijām jau ziemas semestrī līdz 30.01. 2022. Tālrunis sīkākām uzziņām 29 266 532.