Studiju virziens „Sociālā labklājība” akreditēts uz 6 gadiem

2013. gada 3. jūlijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas sēdē uz maksimālo periodu – 6 gadiem (līdz 2019. gadam) atkārtoti tika akreditēts Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju virziens „Sociālā labklājība”. Šajā studiju virzienā ietilpst četras studiju programmas:

  • Karitatīvais sociālais darbs (profesionālā bakalaura programma),
  • Karitatīvais sociālais darbs (profesionālā maģistra programma),
  • Sociālais darbs (2.līmeņa profesionālā studiju programma tiem, kam ir 1.līmeņa augstākā izglītība; mācību ilgums – 2 gadi),
  • Sociālās uzņēmējdarbības vadība (profesionālā maģistra programma).