Studiju virzienu akreditācijas noslēgums LKrA

Starptautisko ekspertu vērtējums par Latvijas Kristīgās Akadēmijas piedāvāto studiju programmu kvalitāti 2011. – 2012. akad. g. Eiropas Savienības projekta „Augstākās izglītības un studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes uzlabošanai” ietvaros:

LKrA – viena no pašām labākajām Latvijas teoloģiskajām augstskolām!

  • Studiju programmas „Karitatīvais sociālais darbs” pēc ekspertu viedokļa ir iedalīta pirmajā (augstākajā) grupā un ir uzskatāma par „ilgtspējīgu”.

  • Studiju programmas „Bībeles māksla” pēc ekspertu viedokļa ir iedalīta pirmajā (augstākajā) grupā un ir uzskatāma par „ilgtspējīgu”.

  • Studiju programmas „Teoloģija” (bakalaura un maģistra) ir iedalītas pirmajā (augstākajā) grupā un ir uzskatāmas par „ilgtspējīgām”.

Akadēmijas reflektanti un studenti ar izvērstu novērtējumu var iepazīties augstskolas Studiju daļā. Aicinām studēt!