Studiju virziena “Māksla” akreditēšana LKrA

5. jūnijā Latvijas Kristīgā akadēmija saņēma studiju virziena „Māksla” akreditāciju uz 6 gadiem. Virzienā iesaistītas divas studiju programmas: akadēmiskā bakalaura studiju programma „Bībeles māksla (altārgelzniecība, sakrālā grafika, ikonu glezniecība)” un akadēmiskā maģistra studiju programma „Bībeles māksla”. Abas programmas novērtētas kā „augstas kvalitātes un ilgtspējīgas”.