Grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

LR Saeimā 2009. gada 7. maijā ar 84 balsīm “par” ir pieņemti Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (reģ. nr. 1060/Lp9), kas paver augstākajā mērā pozitīvas iespējas karitatīvā sociālā darba profesionālajai attīstībai Latvijā. LKrA darbs desmit gadu garumā ir beidzies ar izcilu rezultātu politiskajā telpā. Komisijas atbalstītā redakcija Grozījumos skan: “Karitatīvais sociālais darbs – sociālajam darbam analogs darbs, kura mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm, grupām vai sabiedrībai kopumā atgūt spēju sociāli un garīgi funkcionēt” (papildinājums pie 1. panta). Jaunā redakcijā izteikts arī Likuma 45. pants, kurā tagad teikts: “Sociālā darbinieka un karitatīvā sociālā darbinieka .. (1) .. darbība vērsta uz to, lai panāktu un veicinātu indivīda sociālo problēmu praktisku risinājumu un viņa dzīves kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā, spēju palīdzēt pašam sev. …” Ar Grozījumu tekstu iespējams iepazīties šeit.