LR Profesiju klasifikatorā iekļauta profesija „Sociālais karitatīvais darbinieks”

Latvijas Kristīgās akadēmijas 2004.gada 20.oktobra Senāta sēdē un 2004.gada 16.decembra Augstākās izglītības studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē ir izdarīti grozījumi profesionālās studiju programmas „Sociālais karitatīvais darbs, diakonija” nosaukumā, mainot to uz „Sociālais karitatīvais darbs” ar kvalifikāciju „Sociālais karitatīvais darbinieks”.
Pēc LKrA lūguma LR Labklājības ministrija veica izmaiņas LR Profesiju klasifikatorā, iekļaujot tajā profesiju „Sociālais karitatīvais darbinieks” ar kodu 3461 11. To var atrsta: www.lm.gov.lv zem sadaļas Nozaru informācija/Darbs/Nodarbinātība/Profesiju klasifikators.