Sociālā darba pētniecības padomes izbraukuma sēde akadēmijā

29. aprīlī LKrA notika Sociālā darba pētniecības padomes izbraukuma sēde, kurā piedalījās sociālā darba speciālisti no dažādām augstskolām.
Padomes locekļi apskatīja mūsu augstskolu, rektore prof. S.Gūtmane iepazīstināja ar LKrA pētniecības pamatvirzieniem un karitatīvā sociālā darba metodoloģiju. Pēc diskusijas speciālisti pārrunāja augstskolu sadarbības iespējas sociālā darba studiju programmas ietvaros.
Viesi uzdāvināja LKrA bibliotēkai Stradiņa Universitātes docētāju L.Vilkas un A.Vilka pētījumu “Socioloģisko pētījumu kontekstuālās problēmas”.