Jauna uzņemšana atjaunotās telpās!

No 17. jūlija līdz 15. septembrim notika studentu uzņemšana pilna un nepilna laika studijām Dienas, Vakara un Neklātienes nodaļā 2006./2007. akadēmiskajā gadā šādās akreditētajās studiju programmās:
TEOLOĢIJA – akadēmiskā bakalaura un maģistra programma
BĪBELES MĀKSLA – akadēmiskā bakalaura programma (tikai dienas un vakara nodaļā)
SOCIĀLAIS KARITATĪVAIS DARBS – profesionālās izglītības programma
SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS – augstākā profesionālā bakalaura programma
Dokumentu pieņemšana darba dienās no 10.00 līdz 17.00, Jūrmalā, Bulduros, 5. līnija 3. Atgādinām, ka ikvienam ir iespējams pieteikties uz atsevišķu studiju kursu apguvi, tādējādi papildinot studiju kredītus citās augstskolās vai arī gandarījot savas intereses izraudzītajā jomā. Sīkāka informācija pa tālr. 775 3360, 2926 6532.