Arhīvs : Marts, 2007. gads

Grafikas darbu izstāde PANAMA CITY, Floridā, ASV

No 2007. gada 9. līdz 20. martam Mary Ola’s mākslas galerijā Panama City Floridā (ASV) bija apskatāma izstāde “NELE ZIRNITE & STUDENTS OF LATVIAN CHRISTIAN ACADEMY”. Izstādi iekārtoja un atklāšanā piedalījās LKrA pasniedzēja assoc. prof. N. Zirnīte. Ekspozīcija tika veidota no grafiķes N. Zirnītes un LKrA Bībeles mākslas studentu grafikas darbiem. Nelielam ieskatam izstādē varam […]

Zinātniskā konference “Trīsvienības teoloģija un ikonogrāfija”

2007. gada 24. martā. 2007. gada 24. martā Rīgas sv. Jāņa baznīcas draudzes namā (Jāņasētā) izskanēja LKrA organizēta zinātniska konference par Trīsvienības teoloģiju un ikonogrāfiju. Konferencē runāja katoļu un pareizticīgo garīdznieki, LKrA studenti un mācībspēki. Konferences atklāšanā ievadvārdus sacīja Latvijas Pareizticīgo baznīcas Metropolīts Aleksandrs. Viņš uzsvēra, ka ikona nav specifiski krieviska sakrālās mākslas tradīcija, tās […]

Sociālais karitatīvais darbs žurnālā

Žurnālā “Sociālais darbinieks” 2008, Nr. 1, publicēts LKrA pasniedzējas Lāsmas Jēgeres raksts “Sociālais karitatīvais darbinieks – zināšanu sabiedrības garam atbilstoša profesija”. Raksta aktualitāti nosaka 2007. gada 20. decembrī LR Saeimas pieņemtie Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi, kuros pirmoreiz likumdošanas līmenī Latvijas vēsturē ir minēts karitatīvais sociālais darbinieks. Par šo Saeimas lēmumu esam rakstījuši […]