Tikšanās Rīgas pilī

12. februārī Rīgas Pilī notika Latvijas augstskolu rektoru tikšanās ar Latvijas Republikas Prezidentu Valdi Zatleru. Piedalījās arī ģimnāziju un skolu direktori. Diskusijas tēma bija vēlmju un iespēju saskaņotība izglītībā. Prezidents sarunu iesākot apliecināja, ka viņa darba viena no galvenajām prioritātēm ir izglītība un izglītots cilvēks Latvijas valstij. Sarunā iesaistījās vairāki augstskolu rektori, arī LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane. Savā uzrunā viņa atgādināja izglītības eiropeiskās nostādnes zināšanu sabiedrībā un akcentēja antropoloģijas (cilvēkzinātnes) nepieciešamību pedagoģijas augstskolu programmās. Tikšanās notika ļoti atklātā un sirsnīgā gaisotnē.