Zinātniski praktiskā konference “Sociālā darba izglītībai Latvijā – 20”

17. maijā starptautiskajā izstāžu hallē „Ķīpsala” tika pulcināti sociālie darbinieki un nozares izglītības veidotāji no visiem Latvijas novadiem. Konferencē tika apkopota līdzšinējā pieredze, stiprināta koleģiāla sadarbība, klātesošie saņēma īpašu informatīvu jubilejas izdevumu, kas stāsta par nozares mācību iestādēm. Konferences iniciatori un organizatori ir Latvijas augstskolu Sociālā darba izglītības un pētniecības konsultatīvā padomes dalībnieki, kuras locekle ir arī Latvijas Kristīgā Akadēmija. Konferencē uzstājās labi zināmi sociālā darba izglītības kopēji, bet LKrA rektore S.Gūtmane un LKrA Goda doktors, Dr.theol. Viljams Bells (ASV) savos referātos runāja par karitatīvā sociālā darba tradīcijām un virzību nākotnē.
“Sociālā darba izglītībai Latvijā – 20” programma