V.Bells

SHUV institūta (Sietla, ASV) viceprezidenta Dr. HC Dr. Theol. Viljama Bella viesošanās akadēmijā

No 15. līdz 19. maijam Kristīgajā Akadēmijā viesojās pētnieciskā institūta SHUV (Sietla, ASV) viceprezidents Dr. theol. Viljams Bells. Viņš daudz darījis gan augstskolas starptautisko sakaru attīstīšanā pāri okeānam, gan vairākus gadus lasījis lekcijas teoloģijā un vadījis semināru nodarbības mūsu studentiem. Daļa no LKrA Zinātniskās bibliotēkas ir Dr. Viljama Bella dāvinājums, un 2003. gadā Viljamam Bellam […]

Zinātniski praktiskā konference “Sociālā darba izglītībai Latvijā – 20”

17. maijā starptautiskajā izstāžu hallē „Ķīpsala” tika pulcināti sociālie darbinieki un nozares izglītības veidotāji no visiem Latvijas novadiem. Konferencē tika apkopota līdzšinējā pieredze, stiprināta koleģiāla sadarbība, klātesošie saņēma īpašu informatīvu jubilejas izdevumu, kas stāsta par nozares mācību iestādēm. Konferences iniciatori un organizatori ir Latvijas augstskolu Sociālā darba izglītības un pētniecības konsultatīvā padomes dalībnieki, kuras locekle ir […]

Starptautisko studiju nedēļa akadēmijā

3.-12. decembrī ERASMUS mūžizglītības intensīvās apmācības programmā piedalās studenti un mācībspēki no Tartu Universitātes (Igaunija), Babes-Boloy Universitātes (Rumānija) un Sofijas Universitātes (Bulgārija). Programmas saturā “Eiropas Sociālā Dialoga centrālās tēmas”. Intensīvās programmas mācībspēki no Latvijas ir Latvijas Brīvo arodbiedrību konfederācijas prezidents P.Krīgers, prof. J.Krūmiņš (LU), prof. Sk.Gūtmane (LKrA), prof. J.Vējš (LKrA), doc. D.Dolace (LKrA), doc. L.Jēgere, […]

Akadēmijā viesojās ASV SHUV institūta viceprezidents.

10. oktobrī pie mums no ASV ieradās SHUV institūta viceprezidents Viljams Bells (William Bell), kurš akadēmijā nolasīs vairākas lekcijas maģistrantūras studentiem.