Starptautisko studiju nedēļa akadēmijā

3.-12. decembrī ERASMUS mūžizglītības intensīvās apmācības programmā piedalās studenti un mācībspēki no Tartu Universitātes (Igaunija), Babes-Boloy Universitātes (Rumānija) un Sofijas Universitātes (Bulgārija). Programmas saturā “Eiropas Sociālā Dialoga centrālās tēmas”.
Intensīvās programmas mācībspēki no Latvijas ir Latvijas Brīvo arodbiedrību konfederācijas prezidents P.Krīgers, prof. J.Krūmiņš (LU), prof. Sk.Gūtmane (LKrA), prof. J.Vējš (LKrA), doc. D.Dolace (LKrA), doc. L.Jēgere, doc. V.Bells (ASV), doc. E.Butkevičs (LKrA), pr. A.Kravalis (Romas Katoļu Baznīca) u.c. Projekta administratīvais vadītājs V.Dolacis.
Projekta ietvaros notiek lekcijas un semināri, institucionālās prakses apzināšana sociālajā dialogā, mācībspēku diskusijas par moduļa izstrādi sociālā darba studiju programmā.