Konferences un semināri

Starptautiska konference – apaļais galds par sociālo dialogu Latvijā

  2009. gada 18. aprīlī LKrA notika apaļais galds, kuru organizēja EUROMF no Eiropas Komisijas – „Baltijas valstu sociālpolitiskās situācijas izpēte”. Diskusiju vadīja EUROMF ģenerālsekretārs Bruno Mahils. Sarunā piedalījās LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane, LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece Anita Jākobsone, LR Iekšlietu ministrijas Migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas politikas nodaļas vadītāja […]

Starptautiska konference “Nācija, sakralizācijas problēma un Eiropas kopīgās vērtības”

  Konference notika 2008.gada 1.-2. decembrī Rīgas Vēstures un Kuģniecības muzejā. Konferences programma.

Noslēdzies tālākizglītības semināru cikls

5. jūnijā noslēdzās LKrA tālākizglītības 15 semināru cikls “Ģimenes dzīves ētika”, klausītāji saņēma Sertifikātus. Nodarbības vadīja gan Akadēmijas mācībspēki, gan dažādu kristīgo konfesiju garīdznieki. „Ieguvu daudz jaunu atziņu par it kā vecu tēmu”, „ļoti patika Daces Dolaces lekcijas, jo patiesas atziņas māca cilvēks, kuram ir iekšējā gudrība un miers, tas dziedina sirdi”, „gaidīsim jaunu ciklu […]

Kristīga palīdzība bezvēsts pazudušo bērnu ģimenēm

Izbraukuma semināru Latvijas Kristīgajā akadēmijā ar šādu nosaukumu noturēja Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrība, atsaucoties LKrA Studentu padomes iniciatīvai. Seminārs notika 2008. gada 9. maijā, tajā tika pārrunāta garīgā darba metodika, kā strādāt ar ģimenēm, kurās ir pazudušie bērni. Seminārā ar savu pieredzi dalījās kristīgā psiholoģe no Šveices Kristīna Bardilla, LkrA pasniedzēja Dace Dolace, kā […]

Starptautisko studiju nedēļa akadēmijā

3.-12. decembrī ERASMUS mūžizglītības intensīvās apmācības programmā piedalās studenti un mācībspēki no Tartu Universitātes (Igaunija), Babes-Boloy Universitātes (Rumānija) un Sofijas Universitātes (Bulgārija). Programmas saturā “Eiropas Sociālā Dialoga centrālās tēmas”. Intensīvās programmas mācībspēki no Latvijas ir Latvijas Brīvo arodbiedrību konfederācijas prezidents P.Krīgers, prof. J.Krūmiņš (LU), prof. Sk.Gūtmane (LKrA), prof. J.Vējš (LKrA), doc. D.Dolace (LKrA), doc. L.Jēgere, […]

Seminārs – Baznīcas jauniešu darbs Austrumeiropas kontekstā

No 23. līdz 28. aprīlim Jūrmalā un Rīgā notika seminārs, kurā piedalījās pārstāvji no Somijas Lietišķo zinātņu Diakonijas universitātes DIAK, Igaunijas Ev.-Lut. baznīcas Teoloģijas institūta, Latvijas Kristīgās akadēmijas, Slovākijas Luteriskās baznīcas Bībeles skolas un Ingrijas Ev.-Lut. baznīcas Krievijā Bērnu un jauniešu komitejas. Seminārs bija veltīts luterisko un pareizticīgo baznīcu jauniešu darba pieredzes izpētei pārstāvētajās valstīs […]

Zinātniskā konference “Trīsvienības teoloģija un ikonogrāfija”

2007. gada 24. martā. 2007. gada 24. martā Rīgas sv. Jāņa baznīcas draudzes namā (Jāņasētā) izskanēja LKrA organizēta zinātniska konference par Trīsvienības teoloģiju un ikonogrāfiju. Konferencē runāja katoļu un pareizticīgo garīdznieki, LKrA studenti un mācībspēki. Konferences atklāšanā ievadvārdus sacīja Latvijas Pareizticīgo baznīcas Metropolīts Aleksandrs. Viņš uzsvēra, ka ikona nav specifiski krieviska sakrālās mākslas tradīcija, tās […]

Tartu universitātē

Š.g. 12. un 13. janvārī Tartu universitātē notika kristīgai izglītībai veltīta starptautiska konference. Konferences programmā iekļauti LKrA rektores asoc.prof. Sk. Gūtmanes un doc. D. Dolaces referāti. Tartu universitātē doktorantūrā mācās vairāki LKrA mācību spēki. Š.g. 12. janvārī notika doktoranta M. Soloveja tikšanās ar savu vadītāju ortodoksālās teoloģijas profesoru arhimandrītu Grigorios D. Papathomas. Sekmīgi rit doktorantūras […]

Iesaistīšanās GRUNDTVIG projektā

16.-19. novembrī GRUNDTVIG programmas seminārā “Starpkultūras attiecību jautājumu risinājumi un izslēgšanas problēma modernajā pilsētvidē” Kopenhāgenā piedalījās LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane. Semināru organizēja CIRIUS, Dānijas SOCRATES, LEONARDO un Jaunatnes programmu nacionālā aģentūra ar Eiropas Komisijas atbalstu. Latvijas Kristīgā akadēmija GRUNDTVIG programmas ietvaros sadarbosies ar vairākām Eiropas valstīm – Kipru, Grieķiju, Dāniju, Nīderlandi u.c. Pirmo reizi […]

Starptautiska konference migrācija: Teoloģiskie, cilvēktiesību un sociālekonomiskie aspekti 10. – 11. novembrī, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē, Rīgā, Palasta ielā 11.

Latvijas Kristīgā akadēmija (LKrA) jau trešo gadu sadarbojas ar Eiropas Centru darba ņēmēju jautājumos (EZA), īstenojot kopīgus izpētes un izglītības projektus. EZA darbību finansē Eiropas Komisija, kas iestājas par sociāla dialoga veicināšanu jaunajās ES dalībvalstīs. Konferencē piedalījās Latvijas amatpersonas un speciālisti migrācijas jautājumos. LKrA rektore asoc. prof. Skaidrīte Gūtmane referēja par migrācijas biblisko novērtējumu. Konferences […]