Iesaistīšanās GRUNDTVIG projektā

16.-19. novembrī GRUNDTVIG programmas seminārā “Starpkultūras attiecību jautājumu risinājumi un izslēgšanas problēma modernajā pilsētvidē” Kopenhāgenā piedalījās LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane. Semināru organizēja CIRIUS, Dānijas SOCRATES, LEONARDO un Jaunatnes programmu nacionālā aģentūra ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Latvijas Kristīgā akadēmija GRUNDTVIG programmas ietvaros sadarbosies ar vairākām Eiropas valstīm – Kipru, Grieķiju, Dāniju, Nīderlandi u.c. Pirmo reizi GRUNDTVIG projektā “Reliģijas loma konfliktu risināšanā starp dažādām sabiedrības grupām” LKrA piedalījās pirms pieciem gadiem kopā ar Zviedrijas un Īrijas augstskolām.