SOCRATES

Iesaistīšanās GRUNDTVIG projektā

16.-19. novembrī GRUNDTVIG programmas seminārā “Starpkultūras attiecību jautājumu risinājumi un izslēgšanas problēma modernajā pilsētvidē” Kopenhāgenā piedalījās LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane. Semināru organizēja CIRIUS, Dānijas SOCRATES, LEONARDO un Jaunatnes programmu nacionālā aģentūra ar Eiropas Komisijas atbalstu. Latvijas Kristīgā akadēmija GRUNDTVIG programmas ietvaros sadarbosies ar vairākām Eiropas valstīm – Kipru, Grieķiju, Dāniju, Nīderlandi u.c. Pirmo reizi […]

Iesaistīšanās GRUNDTVIG projektā

Latvijas Kristīgās akadēmijas Starptautiskās sadarbības jomai pievienojas jauns projekts: SOCRATES apakšprogrammas GRUNDTVIG akcijas GRUNDTVIG-2 kontaktseminārs „Learning for intercultural awareness and inclusion in suburb areas”, kurš noritēs Dānijā 16.-19. novembrī un kurā būs iespēja piedalīties akadēmijas mācībspēkiem. Projekts sakļaujas ar sociālā karitatīvā darba studiju programmas saturu un pētnieciskajām nostādnēm.