Iesaistīšanās GRUNDTVIG projektā

Latvijas Kristīgās akadēmijas Starptautiskās sadarbības jomai pievienojas jauns projekts: SOCRATES apakšprogrammas GRUNDTVIG akcijas GRUNDTVIG-2 kontaktseminārs „Learning for intercultural awareness and inclusion in suburb areas”, kurš noritēs Dānijā 16.-19. novembrī un kurā būs iespēja piedalīties akadēmijas mācībspēkiem. Projekts sakļaujas ar sociālā karitatīvā darba studiju programmas saturu un pētnieciskajām nostādnēm.