Seminārs

Seminārs – Baznīcas jauniešu darbs Austrumeiropas kontekstā

No 23. līdz 28. aprīlim Jūrmalā un Rīgā notika seminārs, kurā piedalījās pārstāvji no Somijas Lietišķo zinātņu Diakonijas universitātes DIAK, Igaunijas Ev.-Lut. baznīcas Teoloģijas institūta, Latvijas Kristīgās akadēmijas, Slovākijas Luteriskās baznīcas Bībeles skolas un Ingrijas Ev.-Lut. baznīcas Krievijā Bērnu un jauniešu komitejas. Seminārs bija veltīts luterisko un pareizticīgo baznīcu jauniešu darba pieredzes izpētei pārstāvētajās valstīs […]