Noslēdzies tālākizglītības semināru cikls

5. jūnijā noslēdzās LKrA tālākizglītības 15 semināru cikls “Ģimenes dzīves ētika”, klausītāji saņēma Sertifikātus. Nodarbības vadīja gan Akadēmijas mācībspēki, gan dažādu kristīgo konfesiju garīdznieki.
„Ieguvu daudz jaunu atziņu par it kā vecu tēmu”, „ļoti patika Daces Dolaces lekcijas, jo patiesas atziņas māca cilvēks, kuram ir iekšējā gudrība un miers, tas dziedina sirdi”, „gaidīsim jaunu ciklu pēc Skaidrītes Gūtmanes ierosinājuma – kā izprast Jaunās Derības grāmatas”, „esmu ļoti pateicīga par Akadēmijas sniegto zināšanu ieguldījumu manā dzīvē” – tā savās atsauksmēs raksta klausītāji.
Jauni tālākizglītības cikli darbu sāks rudenī. Sekojiet līdzi informācijai!