Starptautiska konference migrācija: Teoloģiskie, cilvēktiesību un sociālekonomiskie aspekti 10. – 11. novembrī, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē, Rīgā, Palasta ielā 11.

Latvijas Kristīgā akadēmija (LKrA) jau trešo gadu sadarbojas ar Eiropas Centru darba ņēmēju jautājumos (EZA), īstenojot kopīgus izpētes un izglītības projektus. EZA darbību finansē Eiropas Komisija, kas iestājas par sociāla dialoga veicināšanu jaunajās ES dalībvalstīs.
Konferencē piedalījās Latvijas amatpersonas un speciālisti migrācijas jautājumos. LKrA rektore asoc. prof. Skaidrīte Gūtmane referēja par migrācijas biblisko novērtējumu. Konferences materiāli tiks apkopoti un publicēti LKrA Zinātnisko rakstu 2. sējumā.