Zinātniskā konference “Trīsvienības teoloģija un ikonogrāfija”

2007. gada 24. martā.

2007. gada 24. martā Rīgas sv. Jāņa baznīcas draudzes namā (Jāņasētā) izskanēja LKrA organizēta zinātniska konference par Trīsvienības teoloģiju un ikonogrāfiju. Konferencē runāja katoļu un pareizticīgo garīdznieki, LKrA studenti un mācībspēki.

Konferences atklāšanā ievadvārdus sacīja Latvijas Pareizticīgo baznīcas Metropolīts Aleksandrs. Viņš uzsvēra, ka ikona nav specifiski krieviska sakrālās mākslas tradīcija, tās saknes ir Bizantijā, bet galvenais – tā dod iespēju piedzīvot Kristus klātbūtni. Viņš arī uzsvēra augstskolas darbu Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju vienības veicināšanā. Pēc konferences notika tematiskas ikonu izstādes atklāšana.