J.Vējš

Izglītības un zinātnes ministra R. Ķīļa atzinības raksts Kristīgās akadēmijas rektorei un mācībspēkiem

Kristīgās Akadēmijas rektores prof. S.Gūtmanes un mācībspēku prof. J.Vēja un doc. D.Dolaces darbs augstu novērtēts ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības Rakstu „par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā”. Augsto novērtējumu 17. maijā  mūsu kolēģi saņēmuši par talantīgu un kvalitatīvu darbu augstākās izglītības sistēmas attīstīšanā, augstskolas koncepcijas attīstīšanā un studiju programmu kvalitātes uzlabošanā. Apsveicam!

Jaunas publikācijas

Gadumijā klajā nākušas divas prof., Dr. habil. Jāņa N. Vēja publikācijas: „Jesaja Berlins – ideju vēsturnieks, filozofs” // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 5/6, 2011, 53.-67. lpp., un viņa tulkojumā „Džons Langšovs Ostins. Kā ar vārdiem darīt lietas”, Rīga, Liepnieks un Rītups, 2011, 326 lpp.

Divu grāmatu prezentācija

8. decembrī Akadēmijas kapelā lasītājiem tika prezentēti divi LKrA izdoti rakstu krājumi: “LKrA Zinātnisko Rakstu 2. sējums” un projekta prezentācijas albums “Sakrālās mākslas nacionālie elementi”. Tie tapuši ar EK finansiālo atbalstu kā projektu noslēgums. ZR 2. sējumā iztirzāti aktuāli sociālās politikas jautājumi, bet albumā līdzās teorētiskiem rakstiem ievietoti latviešu, rumāņu un zviedru mākslinieku darbi. Prezentācijas […]

Starptautisko studiju nedēļa akadēmijā

3.-12. decembrī ERASMUS mūžizglītības intensīvās apmācības programmā piedalās studenti un mācībspēki no Tartu Universitātes (Igaunija), Babes-Boloy Universitātes (Rumānija) un Sofijas Universitātes (Bulgārija). Programmas saturā “Eiropas Sociālā Dialoga centrālās tēmas”. Intensīvās programmas mācībspēki no Latvijas ir Latvijas Brīvo arodbiedrību konfederācijas prezidents P.Krīgers, prof. J.Krūmiņš (LU), prof. Sk.Gūtmane (LKrA), prof. J.Vējš (LKrA), doc. D.Dolace (LKrA), doc. L.Jēgere, […]

Iznācis profesora Jāņa N. Vēja filozofisko eseju krājums

Vecā gada nogalē apgāds “Zinātne” laida klajā LKrA asoc. profesora, Dr.Phil.Hab. Jāņa Nameiša Vēja eseju krājumu “Darbadienas filozofija”. Grāmatā aplūkota lingvistiski analītiskā filozofija, koncentrējoties galvenokārt uz t.s. Oksfordas analītiķu darbiem. Profesors Jānis N.Vējš ir LKrA mācībspēks kopš 1994. gada, ir studentu iemīļots un kolēģu cienīts zinātnieks ar lielu pedagoģiskā un zinātniskā darba stāžu.