Iznācis profesora Jāņa N. Vēja filozofisko eseju krājums

Vecā gada nogalē apgāds “Zinātne” laida klajā LKrA asoc. profesora, Dr.Phil.Hab. Jāņa Nameiša Vēja eseju krājumu “Darbadienas filozofija”. Grāmatā aplūkota lingvistiski analītiskā filozofija, koncentrējoties galvenokārt uz t.s. Oksfordas analītiķu darbiem. Profesors Jānis N.Vējš ir LKrA mācībspēks kopš 1994. gada, ir studentu iemīļots un kolēģu cienīts zinātnieks ar lielu pedagoģiskā un zinātniskā darba stāžu.