Arhīvs : Maijs, 2012. gads

Iznākusi jauna akadēmijas asoc. profesora Dr. theol. Ilmāra Hirša grāmata

Pie lasītājiem ceļu sākusi LKrA asoc. Prof., Dr.theol. Ilmāra Hirša jaunā grāmata „Tanī naktī”. Kā vēsta nosaukums, tā stāsta par Kristus iedibinātā Svētā Vakarēdiena sakramentu – vēsturisko kontekstu, teoloģiskajiem aspektiem un praksi pirmo kristiešu draudzēs un mūsdienās. Grāmatas ievadā LKrA rektore prof. S.Gūtmane raksta: „I.Hirša pētījums ir starpkonfesionāla analīze par Euharistijas vēsturi un doktrinālo koncepciju. […]

Izglītības un zinātnes ministra R. Ķīļa atzinības raksts Kristīgās akadēmijas rektorei un mācībspēkiem

Kristīgās Akadēmijas rektores prof. S.Gūtmanes un mācībspēku prof. J.Vēja un doc. D.Dolaces darbs augstu novērtēts ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības Rakstu „par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā”. Augsto novērtējumu 17. maijā  mūsu kolēģi saņēmuši par talantīgu un kvalitatīvu darbu augstākās izglītības sistēmas attīstīšanā, augstskolas koncepcijas attīstīšanā un studiju programmu kvalitātes uzlabošanā. Apsveicam!

SHUV institūta (Sietla, ASV) viceprezidenta Dr. HC Dr. Theol. Viljama Bella viesošanās akadēmijā

No 15. līdz 19. maijam Kristīgajā Akadēmijā viesojās pētnieciskā institūta SHUV (Sietla, ASV) viceprezidents Dr. theol. Viljams Bells. Viņš daudz darījis gan augstskolas starptautisko sakaru attīstīšanā pāri okeānam, gan vairākus gadus lasījis lekcijas teoloģijā un vadījis semināru nodarbības mūsu studentiem. Daļa no LKrA Zinātniskās bibliotēkas ir Dr. Viljama Bella dāvinājums, un 2003. gadā Viljamam Bellam […]

Zinātniski praktiskā konference “Sociālā darba izglītībai Latvijā – 20”

2012. gada 17. maijā. 17. maijā starptautiskajā izstāžu hallē „Ķīpsala” notika Latvijas Augstskolu sociālā darba izglītības un pētniecības konsultatīvā padomes organizētā konference, kas pulcināja sociālos darbiniekus un nozares izglītības veidotājus no visām Latvijas augstskolām un novadiem. LKrA ir šīs Padomes aktīva locekle. Konferencē tika apkopota līdzšinējā pieredze, stiprināta koleģiāla sadarbība, klātesošie saņēma īpašu informatīvu jubilejas […]

Zinātniski praktiskā konference “Sociālā darba izglītībai Latvijā – 20”

17. maijā starptautiskajā izstāžu hallē „Ķīpsala” tika pulcināti sociālie darbinieki un nozares izglītības veidotāji no visiem Latvijas novadiem. Konferencē tika apkopota līdzšinējā pieredze, stiprināta koleģiāla sadarbība, klātesošie saņēma īpašu informatīvu jubilejas izdevumu, kas stāsta par nozares mācību iestādēm. Konferences iniciatori un organizatori ir Latvijas augstskolu Sociālā darba izglītības un pētniecības konsultatīvā padomes dalībnieki, kuras locekle ir […]