Jaunas publikācijas

Gadumijā klajā nākušas divas prof., Dr. habil. Jāņa N. Vēja publikācijas: „Jesaja Berlins – ideju vēsturnieks, filozofs” // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 5/6, 2011, 53.-67. lpp., un viņa tulkojumā „Džons Langšovs Ostins. Kā ar vārdiem darīt lietas”, Rīga, Liepnieks un Rītups, 2011, 326 lpp.