Arhīvs : Janvāris, 2012. gads

EZA konference Bukarestē

22.-29. janvārī Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē notika EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos) un Rumānijas N.F CORESI konference „Strādājošo organizāciju ietekme uz stratēģijas „EIROPA 2020″ īstenošanu, tajā piedalījās LKrA rektore prof. S.Gūtmane un doc. G.Dišlers. LKrA ir sociālā dialoga pētniecības tīkla sadarbības partnere kopš 2004. gada, un ir vadījusi vairākus šai tematikai veltītus seminārus un konferences Latvijā.

Jaunas publikācijas

Gadumijā klajā nākušas divas prof., Dr. habil. Jāņa N. Vēja publikācijas: „Jesaja Berlins – ideju vēsturnieks, filozofs” // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 5/6, 2011, 53.-67. lpp., un viņa tulkojumā „Džons Langšovs Ostins. Kā ar vārdiem darīt lietas”, Rīga, Liepnieks un Rītups, 2011, 326 lpp.