IZM

Izglītības un zinātnes ministra R. Ķīļa atzinības raksts Kristīgās akadēmijas rektorei un mācībspēkiem

Kristīgās Akadēmijas rektores prof. S.Gūtmanes un mācībspēku prof. J.Vēja un doc. D.Dolaces darbs augstu novērtēts ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības Rakstu „par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā”. Augsto novērtējumu 17. maijā  mūsu kolēģi saņēmuši par talantīgu un kvalitatīvu darbu augstākās izglītības sistēmas attīstīšanā, augstskolas koncepcijas attīstīšanā un studiju programmu kvalitātes uzlabošanā. Apsveicam!

22. jūnijā – izlaidums.

Savus apsveikumus šīgada absolventiem bija atsūtījusi IZM ministre Baiba Rivža un Augstākās izglītības padome. Tajos uzsvērta kristīgo – Eiropai tradicionālo vērtību nozīme dažādās sabiedriskās un akadēmiskās dzīves nozarēs. Šogad Akadēmiju beidza Sabiedrisko attiecību, Sociālā karitatīvā darba, Teoloģijas maģistrantūras un Bībeles mākslas nodaļas studenti. Augstskola ir atvērta visu kristīgo konfesiju jauniešiem dienas, vakara un neklātienes nodaļās. […]