22. jūnijā – izlaidums.

Savus apsveikumus šīgada absolventiem bija atsūtījusi IZM ministre Baiba Rivža un Augstākās izglītības padome. Tajos uzsvērta kristīgo – Eiropai tradicionālo vērtību nozīme dažādās sabiedriskās un akadēmiskās dzīves nozarēs. Šogad Akadēmiju beidza Sabiedrisko attiecību, Sociālā karitatīvā darba, Teoloģijas maģistrantūras un Bībeles mākslas nodaļas studenti. Augstskola ir atvērta visu kristīgo konfesiju jauniešiem dienas, vakara un neklātienes nodaļās. Izlaidums – tie ir sekmīgi padarīta darba svētki, un prieku vēl sniedza šīs vasaras pilnbrieds Jāņu priekšvakarā.