Konferences un semināri

Starptautiskā konference “Kristīgās augstākās izglītības stratēģija Latvijā”, 2005. gada 12. – 13. maijā.

2005. gada maijā pagāja divpadsmit gadu, kopš durvis studentiem vēra Latvijas Kristīgā akadēmija. Svinības notika 12. un 13. maijā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonu zālē. Svinību ietvaros notika starptautiska konference “KRISTĪGĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STRATĒĢIJA LATVIJĀ”. Konferenci atklāja Romas katoļu Baznīcas kardināls Jānis Pujats, tajā piedalījās arī Latvijas Pareizticīgo baznīcas metropolīta legāti priesteri Aleksandrs (Nagla) […]

Kristīgās akadēmijas 12 māceklības gadu konference un jubileja

2005. gada 12. un 13. maijā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonu zālē notika Latvijas Kristīgās akadēmijas 12 māceklības gadiem veltīta konference “Kristīgās augstākās izglītības stratēģija”. Tās atklāšanā piedalījās kristīgo konfesiju vadītāji – Romas katoļu Baznīcas kardināls Jānis Pujats, Latvijas Pareizticīgo Baznīcas metropolīta legāts virspriesteris Aleksandrs Nagla, vēlāk arī LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Intensīvā darba […]

ECEN – kristīgā baznīca un ekoloģija

Jau kopš 1996. gada Latvijas Kristīgās akadēmija piedalās Eiropas baznīcu tīklā ECEN (European Christian Environmental Movement – Eiropas kristiešu vides aizsardzības kustība). 4.-8. maijā Bāzelē notika ECEN 5. asambleja. LKrA ir rīkojusi vairākas konferences un seminārus par dabas aizsardzības jautājumiem kristīgās teoloģijas skatījumā, studenti par to rakstījuši vairākus diplomdarbus. Šī ir jauna nozare, labāk pazīstama […]

EZA darba grupas sanāksme

Jau divus gadus Akadēmija ir iesaistīta sociālā dialoga jautājumu risināšanā, ko Eiropas Savienības valstīs koordinē EZA – Eiropas Centrs strādājošo jautājumiem (www.eza.org). 19. martā Akadēmijā notiek darba grupas darba sanāksme.

EZA seminārs Frankfurtē

Eiropas Centrs strādājošo jautājumos (EZA) 19. – 23. februārī Frankfurtē rīkotajā seminārā „Eiropas sociālā dialoga izvērtēšana” piedalījās LKrA rektore, asoc. prof. Sk. Gūtmane, un referēja par sociālā dialoga problēmu mūsu valstī. EZA deleģējusi Latvijas Kristīgajai akadēmijai pārstāvēt un koordinēt Eiropas Komisijas Eiropas Centra strādājošo jautājumos darba grupu Latvijā.

EZA darba grupas sanāksme un konference Jūrmalā 2004. gada 19. martā

Jau divus gadus Kristīgā akadēmija ir iesaistīta sociālā dialoga jautājumu risināšanā, ko Eiropas Savienības valstīs koordinē EZA – Eiropas Centrs strādājošo jautājumos. 2004.gada 19. martā Akadēmijā notika darba grupas darba sanāksme. Attēlos: EZA konference Jūrmalā 2004. gada septembrī, EZA ģenerālsekretāra vietnieks Leo Pauels, LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane un EUROMF eksperts Latvijā Bruno Mahils.