Starptautiskā sadarība

TEENS WITHOUT SCREENS projekta partneru tikšanās Lahti un Helsinkos

27. – 29. septembrī, 2021, Lahti un Helsinkos (Somijā) notika starptautiskā NORDPLUS projekta “Teens Without Screens” partneru tikšanās. Projektā, ko koordinē Latvijas Kristīgā akadēmija, piedalās partneri no Somijas, Lietuvas un, protams, Latvijas. Tikšanās partneri pieņēma projekta turpmākās attīstības Stratēģisko plānu. Latvijas Kristīgo akadēmiju, kas ir projekta koordinējošā institūcija, pārstāvēja augstskolas Senāta priekšsēdētājs Ervīns Butkēvičs.

Stratēģiskās partnerības projekta koordinācijas sēde Varšavas Universitātē

24. septembrī, 2018, Varšavas Universitātē (Polijā) notika Stratēģiskās partnerības projekta koordinācijas pirmā sēdē jautājumos, kas saistīti ar sociālā darba identitātes konceptuālajiem virzieniem dažādās valstīs un kopīgas platformas izstrādi. Koordinācijas sēdē piedalījās pārstāvji no Varšavas Universitātes, Klaipēdas Universitātes (Lietuva), Darmštates Universitātes koledžas (Vācija), Lūvenas Universitātes (Beļģija), Malmes Universitātes (Zviedrija). LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane tika aicināta […]

JAUNUMS! Doktorantūras studijas Sociālajā darbā un Karitatīvajā sociālajā darbā tagad ir iespējamas!

Latvijas Kristīgā akadēmija, Klaipēdas Universitāte (Lietuvā) un Laplandes Universitāte (Somijā) ir noslēgušas Konsorcija līgumu par doktorantūras studijām sociālā darba jomā. Tas ir liels ieguvums visiem, jo Latvijā Zinātņu nozaru klasifikatorā nav nozares “Sociālais darbs”, tāpēc studēgribētāji startēja nozarē “Socioloģija”. Studijas ir bez maksas. Studiju programmā uzņem, pirmkārt, pēc motivācijas kolokvija ar Doktorantūras studiju padomi Latvijas […]

ERASMUS+ sadarbības līgums ar Klaipēdas Universitāti

7. maijā, 2018, Latvijas Kristīgā akadēmija noslēdza starpinstitucionālās sadarbības ERASMUS+ līgumu ar Klaipēdas Universitāti (Lietuvā) uz laiku no 2017. līdz 2021. gadam.

EZA Ģenerālā asambleja Kopenhāgenā.

30. novembrī – 2. decembrī, 2017. Kopenhāgenā notika EZA (“Eiropas centrs strādājošo jautājumos”, Vācija) projektu starta seminārs un Ģenerālā asambleja. Latvijas Kristīgā akadēmija ir EZA partnerorganizācija kopš 2004. gada. Seminārā un Ģenerālsamblejas darbā piedalījās LKrA doc. Guntis Dišlers.  

ERASMUS+ mobilitātes lekcijas sociālajā darbā

23. – 25. septembrī, 2015, ERASMUS+ pasniedzēju mobilitātes programmas ietvaros Latvijas Kristīgajā akadēmijā ar lekcijām viesojās sociālā darba pasniedzējas Evelīna Daruliene un Ingrīda Gailiene no Kolpingas universitātes Kauņā (Kolping University of applied sciences) un studentiem novadīja praktiski orientētu nodarbību kursu “Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem”.

Grāmatu dāvinājums Latvijas Nacionālajai bibliotēkai

20. oktobrī, 2014, Latvijas Nacionālajā bilbiotēkā īpašā sarīkojumā Gaismaspils krātuvei tika pasniegts vērtīgs dāvinājums  – 133 unikālas senas grāmatas un manuskripti no Maķedonijas (16. – 18. gs.). Dāvinājumu Maķedonijas Nacionālās bibliotēkas vārdā un pilnvarojumā pasniedza Georgs f. Durtanovskis – Latvijas Kristīgās akadēmijas viespasniedzējs kaligrāfijā. Savā uzrunā LNB direktoram Andrim Vilka kungam un klātesošajiem viņš uzsvēra […]

EZA darba grupas sanāksme

Jau divus gadus Akadēmija ir iesaistīta sociālā dialoga jautājumu risināšanā, ko Eiropas Savienības valstīs koordinē EZA – Eiropas Centrs strādājošo jautājumiem (www.eza.org). 19. martā Akadēmijā notiek darba grupas darba sanāksme.