Grāmatu dāvinājums Latvijas Nacionālajai bibliotēkai

20. oktobrī, 2014, Latvijas Nacionālajā bilbiotēkā īpašā sarīkojumā Gaismaspils krātuvei tika pasniegts vērtīgs dāvinājums  – 133 unikālas senas grāmatas un manuskripti no Maķedonijas (16. – 18. gs.). Dāvinājumu Maķedonijas Nacionālās bibliotēkas vārdā un pilnvarojumā pasniedza Georgs f. Durtanovskis – Latvijas Kristīgās akadēmijas viespasniedzējs kaligrāfijā. Savā uzrunā LNB direktoram Andrim Vilka kungam un klātesošajiem viņš uzsvēra “pilsoniskās diplomātijas” svarīgumu, kas līedzās oficiālajām diplomātiskajām attiecībām (Latvijai ar Maķedoniju tādas pastāv jau 18 gadus) veido personiskas un neformālas sadraudzības tiltus starp tautām un starp cilvēkiem. Dāvināšanas ceremonijas visiem tika dota iespēja iepazīties ar LNB ēku, tās lasītavām, izstāžu un konferenču telpām.