JAUNUMS! Doktorantūras studijas Sociālajā darbā un Karitatīvajā sociālajā darbā tagad ir iespējamas!

Latvijas Kristīgā akadēmija, Klaipēdas Universitāte (Lietuvā) un Laplandes Universitāte (Somijā) ir noslēgušas Konsorcija līgumu par doktorantūras studijām sociālā darba jomā. Tas ir liels ieguvums visiem, jo Latvijā Zinātņu nozaru klasifikatorā nav nozares “Sociālais darbs”, tāpēc studēgribētāji startēja nozarē “Socioloģija”. Studijas ir bez maksas. Studiju programmā uzņem, pirmkārt, pēc motivācijas kolokvija ar Doktorantūras studiju padomi Latvijas Kristīgajā akadēmijā; otrkārt, doktorantūras satudijas Akadēmiskā pieteikuma kvalitātes izvērtējuma. Lūdzam zvanīt uz Akadēmiju, kur uzzināsiet par konkursa kolokvija datumu un laiku – tālr. 29 266 532: doktorantūras studiju programmas vadītāja no Latvijas Kristīgās akadēmijas prof. Skaidrīte Gūtmane. Dokumentu pieņemšana līdz 25. augustam.