ERASMUS+ mobilitātes lekcijas sociālajā darbā

23. – 25. septembrī, 2015, ERASMUS+ pasniedzēju mobilitātes programmas ietvaros Latvijas Kristīgajā akadēmijā ar lekcijām viesojās sociālā darba pasniedzējas Evelīna Daruliene un Ingrīda Gailiene no Kolpingas universitātes Kauņā (Kolping University of applied sciences) un studentiem novadīja praktiski orientētu nodarbību kursu “Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem”.