Starptautiskā konference “Kristīgās augstākās izglītības stratēģija Latvijā”, 2005. gada 12. – 13. maijā.

2005. gada maijā pagāja divpadsmit gadu, kopš durvis studentiem vēra Latvijas Kristīgā akadēmija. Svinības notika 12. un 13. maijā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonu zālē. Svinību ietvaros notika starptautiska konference “KRISTĪGĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STRATĒĢIJA LATVIJĀ”. Konferenci atklāja Romas katoļu Baznīcas kardināls Jānis Pujats, tajā piedalījās arī Latvijas Pareizticīgo baznīcas metropolīta legāti priesteri Aleksandrs (Nagla) un Nils (Druvaskalns) un LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Apsveikumu LKrA konferences dalībniekiem bija atsūtījusi Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

12. maija starptautiskajā konferencē “Kristīgās augstākās izglītības stratēģija Latvijā” ar referātiem piedalījās Latvijas un ārvalstu augstskolu darba speciālisti.

Konferences materiāli apkopoti LKrA Zinātnisko Rakstu 1. sējumā.