Kristīgās akadēmijas 12 māceklības gadu konference un jubileja

2005. gada 12. un 13. maijā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonu zālē notika Latvijas Kristīgās akadēmijas 12 māceklības gadiem veltīta konference “Kristīgās augstākās izglītības stratēģija”. Tās atklāšanā piedalījās kristīgo konfesiju vadītāji – Romas katoļu Baznīcas kardināls Jānis Pujats, Latvijas Pareizticīgo Baznīcas metropolīta legāts virspriesteris Aleksandrs Nagla, vēlāk arī LELB arhibīskaps Jānis Vanags.
Intensīvā darba kārtība deva iespēju Latvijas kristīgās izglītības speciālistiem kopā ar viesiem no Vācijas, Rumānijas, Holandes un ASV izprast ES prasības augstākajā izglītībā un samērot tās ar teoloģiskās izglītības un kristīgās prakses specifiku. Konferencē nolasītie referāti tiks publicēti Akadēmijas Rakstos.
Svētku otrajā dienā tika svinīgi atzīmēta Akadēmijas jubileja, kas pulcināja kopā Akadēmijas viesus – Baznīcu vadītājus, augstskolu rektorus, absolventus un kolēģus no dažādām sadarbības iestādēm.