EZA darba grupas sanāksme un konference Jūrmalā 2004. gada 19. martā

Jau divus gadus Kristīgā akadēmija ir iesaistīta sociālā dialoga jautājumu risināšanā, ko Eiropas Savienības valstīs koordinē EZA – Eiropas Centrs strādājošo jautājumos.
2004.gada 19. martā Akadēmijā notika darba grupas darba sanāksme.

Attēlos: EZA konference Jūrmalā 2004. gada septembrī, EZA ģenerālsekretāra vietnieks Leo Pauels, LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane un EUROMF eksperts Latvijā Bruno Mahils.