Starptautiska konference – apaļais galds par sociālo dialogu Latvijā

 

2009. gada 18. aprīlī LKrA notika apaļais galds, kuru organizēja EUROMF no Eiropas Komisijas – „Baltijas valstu sociālpolitiskās situācijas izpēte”. Diskusiju vadīja EUROMF ģenerālsekretārs Bruno Mahils.

Sarunā piedalījās LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane, LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece Anita Jākobsone, LR Iekšlietu ministrijas Migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas politikas nodaļas vadītāja Ilze Briede, LELB Finanšu komisijas vadītājs Artis Eglītis, LPB priesteris Oļegs (Peļēvins). Sarunas tēma – Latvijas sociālā politika, sociālais darbs un sociālā palīdzība, migrācija un sociālais dialogs un tā attīstība valstī – cieši saistīta ar vienu no galvenajām LKrA studiju programmām: Sociālais karitatīvais darbs.