SHUV institūta (Sietla, ASV) viceprezidenta Dr. HC Dr. Theol. Viljama Bella viesošanās akadēmijā

No 15. līdz 19. maijam Kristīgajā Akadēmijā viesojās pētnieciskā institūta SHUV (Sietla, ASV) viceprezidents Dr. theol. Viljams Bells. Viņš daudz darījis gan augstskolas starptautisko sakaru attīstīšanā pāri okeānam, gan vairākus gadus lasījis lekcijas teoloģijā un vadījis semināru nodarbības mūsu studentiem. Daļa no LKrA Zinātniskās bibliotēkas ir Dr. Viljama Bella dāvinājums, un 2003. gadā Viljamam Bellam ar augstskolas Senāta lēmumu tika piešķirts Latvijas Kristīgās Akadēmijas Goda doktora grāds (Dr. Honoris Causa). Dr. Bells kopā ar Akadēmijas rektori apsprieda karitatīvā sociālā darba izglītības perspektīvas Latvijā un iespējamo sadarbību ar ASV augstskolām.