SHUV

SHUV institūta (Sietla, ASV) viceprezidenta Dr. HC Dr. Theol. Viljama Bella viesošanās akadēmijā

No 15. līdz 19. maijam Kristīgajā Akadēmijā viesojās pētnieciskā institūta SHUV (Sietla, ASV) viceprezidents Dr. theol. Viljams Bells. Viņš daudz darījis gan augstskolas starptautisko sakaru attīstīšanā pāri okeānam, gan vairākus gadus lasījis lekcijas teoloģijā un vadījis semināru nodarbības mūsu studentiem. Daļa no LKrA Zinātniskās bibliotēkas ir Dr. Viljama Bella dāvinājums, un 2003. gadā Viljamam Bellam […]

Akadēmijā viesojās ASV SHUV institūta viceprezidents.

10. oktobrī pie mums no ASV ieradās SHUV institūta viceprezidents Viljams Bells (William Bell), kurš akadēmijā nolasīs vairākas lekcijas maģistrantūras studentiem.