Zinātniski praktiskā konference “Sociālā darba izglītībai Latvijā – 20”

2012. gada 17. maijā.

17. maijā starptautiskajā izstāžu hallē „Ķīpsala” notika Latvijas Augstskolu sociālā darba izglītības un pētniecības konsultatīvā padomes organizētā konference, kas pulcināja sociālos darbiniekus un nozares izglītības veidotājus no visām Latvijas augstskolām un novadiem. LKrA ir šīs Padomes aktīva locekle. Konferencē tika apkopota līdzšinējā pieredze, stiprināta koleģiāla sadarbība, klātesošie saņēma īpašu informatīvu jubilejas izdevumu, kas stāsta par nozares mācību iestādēm. Konferencē uzstājās labi zināmi sociālā darba izglītības kopēji, bet LKrA rektore prof. S.Gūtmane un LKrA Goda doktors, Dr.theol. Viljams Bells (ASV) savos referātos runāja par karitatīvā sociālā darba tradīcijām un virzību nākotnē.

“Sociālā darba izglītībai Latvijā – 20” programma