Sociālās uzņēmējdarbības vadība

GUDRAS IDEJAS – DAUDZ NOZĪMĪGĀKAS, NEKĀ GUDRAS TEHNOLOĢIJAS!

Latvijas Kristīgā akadēmija saņēmusi Eiropas Komisijas EACEA Goda plāksni (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Kā uzsvērts pavadvēstulē, tās saturs norāda uz “Jean Monnet Module” divējādo nozīmi: par kvalitātes līmeni  Eiropas integrācijas studijās un tā apliecina “Jean Monnet Module” saturisko izcilību. Moduļa saturs: “Eiropeisks sociālais darbs un sociālā uzņēmējdarbība ar nākotni”.

LKrA – Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedre.

11. maijā, 2016, LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane piedalījās  diskusijā par sociālās uzņēmējdarbības izglītības attīstību Latvijā, to organizēja Sociālās inovācijas centrs. Latvijas Kristīgā akadēmija ir uzņemta par Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedri.

Uzmanību! Sākusies uzņemšana

Sākusies uzņemšana maģistra studiju programmā “Sociālās uzņēmējdarbības vadība”, kas ir pats populārākais novirziens šobrīd Eiropā. Tā ir reta iespēja sākt studijas vienīgajā licencētajā šāda satura studiju programmā Latvijā, kas iekļaujas virzienā “Sociālā labklājība”. Darbs kā privātuzņēmējiem!

Licence maģistra programmā “Sociālās uzņēmējdarbības vadība”

13. februārī IZM Licencēšanas komisija licencēja jaunu LKrA maģistra studiju programmu „Sociālās uzņēmējdarbības vadība”. Tā ir vienīgā šāda programma Latvijā, kas balstās inovatīvajā Eiropas Savienības sociālās ekonomikas (Social Economy) konceptā. Programma starpdisciplināri apvieno sociālo darbu un sociālās uzņēmējdarbības principus un tehnoloģijas, kas vērstas uz sociālo mērķu sasniegšanu. Tā apmāca sociālā uzņēmuma izveidē, risina sociāli mazaizsargāto […]