Maģistra studiju programma

Aicinām studēt jaunā maģistra programmā SUPERVĪZIJA!

IZM licencējusi LKrA maģistra studiju programmu “Supervīzija” sociālās labklājības studiju virzienā. Aicinām sociālos darbiniekus un karitatīvos sociālos darbiniekus uz vērtīgām studijām! Tā ir vienīgā studiju programma Latvijā, kas domāta sociālajiem darbiniekiem. Studiju programmā par mācībspēkiem strādās speciālisti no Latvijas un ārvalstīm. Latvijas Kristīgās akadēmijas beidzējiem studiju maksas atlaides. Piedāvājam nelielu ieskatu studiju programmnas ekspertīzē mūsu […]

BĪBELES MĀKSLAS MAĢISTRANTŪRAS IZVĒRTĒŠANA

23.-24. oktobrī, 2013, Latvijas Kristīgajā akadēmijā notika IZM organizētā Bībeles mākslas maģistra studiju programmas izvērtēšana. Studiju virziens “Mākslas” ir saņēmis akreditāciju līdz 2019. gadam – uz maksimālo termiņu. Maģistra studiju programma novērtēta ļoti pozitīvi – “augstvērtīga pētniecība, kvalificēti mācībspēki un citi programmas resursi atbilst uzstādītajiem mērķiem”.

Uzmanību! Sākusies uzņemšana

Sākusies uzņemšana maģistra studiju programmā “Sociālās uzņēmējdarbības vadība”, kas ir pats populārākais novirziens šobrīd Eiropā. Tā ir reta iespēja sākt studijas vienīgajā licencētajā šāda satura studiju programmā Latvijā, kas iekļaujas virzienā “Sociālā labklājība”. Darbs kā privātuzņēmējiem!